BESCHRIJVING VAN DE GEPLANDE WERKEN


Restauratie van de dorpswoning nr 58 / Aanpak van bijgebouwen

De woning moet uitgebouwd worden als een eengezinswoning die op termijn als in- en uitloopwoning moet kunnen omgevormd worden. Het is de bedoeling dat men op termijn op het gelijkvloers zal komen wonen en dat de verdieping voor gasten en hulpverleners zou bestemd zijn.

Het gebouw uit 1860 is nog grotendeels intact .

Het is de bedoeling om het exterieur in z’n oorspronkelijke staat te restaureren, dwz dat bv de storende aanpassingen zullen worden gecorrigeerd :
- eternit leien tegen de zijgevel zullen worden verwijderd,
- pvc bakgootbekledingen te vervangen door zinken hanggoot
- aluminium schouwpijp in gevel te verwijderen

Karakteristieke elementen zullen behouden en indien nodig hersteld worden : zoals het schrijnwerk van de bovenlichten van de deuren , de bepleisterde kroonlijst , gevelankers, dorpels in blauwe hardsteen, gebruik van rode en grijs gesmoorde baksteen, voegwerk , traliewerken aan de opkamer.

Aan de gevelopeningen wijzigt niets : enkel het kleine raam met glasdallen in de westelijke zijgevel van de huidige badkamer wordt terug gedicht.

Het dak zal aangepast worden : de machinale “Vlaamse pannen” zullen vervangen worden door een en meer authentiek model. De oudere aanpassingen van de dakrand ( vooral zichtbaar aan de oostelijke kopgevel ) zullen hersteld worden.

De huidige ramen zullen worden vervangen door een type met een kleinschaliger onderverdeling ( afleesbaar op de oude foto van 1903 ).

De verschillende afdaken en open bergingen zullen afgebroken worden.

De recente aanbouw tegen de oostgevel ( deels gebruikt als kippenhok )wordt afgebroken maar wél met de bedoeling om op deze plaats opnieuw een aanbouw met lessenaarsdak te voorzien die meer aangepast is aan de gewenste woonfunctie : In dit volume zal later de slaapkamer met badkamer en kleine linnenberging worden voorzien. Ondertussen zal het gebruikt worden als een soort tuinkamer . Dit volume zal worden afgewerkt worden met brede onbehandelde eiken planken en grijs gesmoorde vlakke tegelpannen . Naar de tuin en het terras wordt een grote raam-deurpartij voorzien terwijl de rest eerder gesloten zal blijven met uitzondering van twee smalle ramen , ingewerkt in de beplanking van de zijgevel. Deze aanbouw wordt naar achter verschoven zodat het kelderraam in de zijgevel terug vrijkomt en de zijgevel achteruit wordt geduwd t.o.v. de hoofdgevel . De uitsprong langs de tuinzijde geeft het terras wat meer intimiteit en de tuinkamer een vlotte verbinding naar het buitenterras.

De enige ingreep aan de gevels betreft de doorgang tussen deze aanbouw en het hoofdgebouw in de oostelijke zijgevel.

Het bijgebouw tegen de perceelsgrens bestond reeds in 1903 zoals uit de oude foto kan blijken. Dit bijgebouw zal behouden blijven als garage, bergplaats en werkruimte . Het pannendak van het bijgebouw zal hersteld worden en de ingewerkte daklichten met pvc golfplaten zullen worden verwijderd. De ramen in de zijgevel langs de zijde van de woning worden vereenvoudigd en verkleind. De toegangsdeur wordt verplaatst naar de achterste berging.
Van het interieur van de dorpswoning zal de oorspronkelijke dragende structuur 100 %behouden blijven.

De erg karakteristieke doorlopende gang tussen de 2 hoofdgevels zal terug worden vrijgemaakt.

De kleine opkamer links van de gang blijft , gezien de fraaie gewelfde kelder eronder behouden. Er zal wél een verbinding worden bijgemaakt zodat deze kamer via de woonkamer bereikbaar wordt. De deur naar het trapbordesje en zelfs het te steile houten trapje naar de zolder blijven behouden, oo kal zullen ze niet worden gebruikt.

De twee grote kamers aan de tuinzijde blijven behouden als woon- resp. eetkamer. In de woonkamer wordt rechts van de schouw een doorgang naar de tuinkamer voorzien. In de eetkamer wordt de bestaande deur naar de voorste kamer gedicht en verschoven, gezien de nieuwe inrichting van de keuken.

De enige “zware” ingreep op het gelijkvloers betreft de aanpassing van de keuken en dan eigenlijk vooral de nieuwe trap. Deze laatste is aangepast aan normaal gebruik en kan met een trapstoelliftje worden uitgerust. Onder deze nieuwe trap wordt het toilet en een kleine berging voorzien. De nieuwe trap sluit aan op de gang op een identieke wijze als de bestaande er vlak tegenover.

Op de verdieping wordt de smalle gang in het midden ingelijfd bij de grote slaapkamer. De oudere trap zal niet meer gebruikt worden wegens té steil maar hij zal wel behouden blijven en afgedekt worden met een vloerluik , ingewerkt in de houten vloerbeplanking.

De grote zolderkamer langs de westzijde wordt onderverdeeld in een nachthal, kleine berging voor de cv-ketel , een badkamer ( die vroeger beneden zat ) en een gastenkamer. De verlaagde plafonds zullen worden verwijderd en de oorspronkelijke spanten zullen terug zichtbaar gemaakt worden door de lichte zijwanden tegen de langse zijden uit te breken.

De bestaande vloerstructuren worden maximaal behouden, gezien de samenhang met de hoofdbalken die de spanten dragen.

Het interieur bevat nauwelijks nog authentieke materialen : alle vloeren werden vervangen door hedendaagse keramische tegels. Al de binnendeuren werden vervangen door recente schilderdeuren.Er werden overal verlaagde plafonds gehangen ( vermoedelijk zijn de bepleisterde plafonds nog wel aanwezig ).

Het zal de bedoeling zijn om te kiezen voor een sobere hedendaagse afwerking die meer aansluit bij de eenvoudige binnenafwerking van dergelijke dorpswoning.


Inplanting van bijkomende wooneenheden op het perceel

De bouwheer wenst langs de westzijde op het perceel van de dorpswoning 2 compacte
in- en uitloopwoningen te voorzien.

Dit laatste vraagt m.a.w. een herverkaveling . Dit blijkt sinds 1967 al een delicate kwestie te zijn met goedkeuringen , weigeringen , adviezen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

Het is niet de bedoeling van deze nota om de status van de volledige bestaande context te toetsen aan het beschermd statuut als dorpszicht. Het is duidelijk dat een aantal karakteristieke elementen zoals de haagbeplanting, de kerkpaden rond het kerkhof, de ongeschondenheid van het kerkhof rondom de kerk niet mogen beïnvloed worden door de huidige nieuwe voorstellen.

Men kan vragen stellen bij de visuele impact van sommige recente gebouwen rondom het kerkhof maar het meest storend is toch de blinde wachtgevel in de Dorpstraat ter hoogte van de parking . Het is juist van op deze parking dat het pad naar woning nr 58 vertrekt.


Het enige perceel van het verkavelingsvoorstel uit 1967 dat uiteindelijk werd uitgevoerd was juist dit perceel (“nr 6”) : de blinde muur werd destijds toegestaan in afwachting van kavels nr 4 en 5 die toen nog werden ingenomen door de herberg “ de Lelie”.

We signaleren ook dat kavel nr 3 destijds wel mocht worden aangelegd tussen 1&2 en 4&5 én dat de Koninklijke Commissie in 1969 een positief advies verleende om hier een nieuw gebouw toe te laten.

Het is duidelijk dat dergelijke nieuwe invulling om diverse redenen nog steeds een delicate opdracht is en dat het niet raadzaam is om verder te werken op de lay-out van de oudere verkaveling :

> Een te smal perceel in het midden zou een klassieke smalle en hoge woning tot gevolg hebben. Het is bovendien niet evident om die woning te voorzien van blinde zijgevels en dit te combineren met de tuinen en de achtergevel van de woningen langs de Dorpsstraat.

Om die reden wordt een voorstel uitgewerkt dat eerder terug grijpt naar de bouwtypologie van een éénlagig langgerekt Kempisch woontype. Door de twee nieuwe zorgwoningen te integreren in één volume kan men de bouwdiepte beperken. Dergelijk volume sluit o.i. aan bij dit van de verdwenen herberg . Uiteraard kan deze niet terug o p z’n oorspronkelijke plaats terug gezet worden want de parking is nog steeds eigendom van de Kerkfabriek …..

De nieuwbouw wordt niet in lijn geplaatst met woning nr 58 maar iets achteruit zodat het zicht op de zijgevel gehandhaafd blijft zoals destijds het geval was.

Ook al maakt het geen deel uit van de opdracht : er werd toch ook reeds een aanzet gegeven op welke wijze de toekomstige woningen langs de Dorpstraat zouden moeten rekening houden met de impact van die zijwand op het dorpszicht.