DE START VAN HET PROJECT

Reeds jaren waren we gecharmeerd door de uitstraling en de authenticiteit van dit kleine dorpshuis naast de kerk in Bouwel, dat nog al eens aan de aandacht ontsnapt, een beetje verscholen achter hagen en struiken.

Toen de familie Ooms het enkele jaren geleden te koop stelde, hebben we dan ook geen moment geaarzeld.

Het leek ons een ideale locatie om onze oude dag door te brengen, midden in het centrum van Bouwel, met alle voorzieningen op loopafstand en vlakbij Ilse haar geboortehuis. Omdat het toch niet voor onmiddellijk was, zou Herman Ooms, broer van de voormalige eigenaar, intussen in het huisje kunnen blijven wonen.

Het dorpshuisje staat op de inventaris van het waardevol architecturaal erfgoed en verdient een respectvolle restauratie. Daarom hebben we een architect gezocht met ervaring in deze materie. We kwamen terecht bij Philippe Baelus van het bureau Arat in Herentals, dat qua restauratie een indrukwekkend palmares kan voorleggen. (Referentielijst op www.arat.be).

Voorafgaand aan het ontwerp werd een uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek onder meer dat de woning werd gebouwd in 1860 door Jan en Alfons Verbraeken, als erfpachters van een grond, eigendom van de kerkfabriek van O.L.Vrouw. Blijkens de vermeldingen op de kadastrale legger was Jan Verbraeken een koopman. De woning bleef tot het verstrijken van de erfpacht op 25/09/1957 in de familie Verbraeken. Daarna werd het door de kerkfabriek verhuurd en openbaar verkocht op 24 maart 1971. De woning werd toen toegewezen aan Jules Ooms en zijn echtgenote Narda Dom. Het huis maakte als laatste in de rij deel uit van een reeks gebouwen, allemaal met de nok haaks op het Dorp geplaatst.Uit het administratief onderzoek bleek dat er in 1968 een verkaveling vergund werd van drie percelen tegen het Dorp en drie percelen met gevel gericht naar de zijkant van de kerk. (fig. 2)DE FILOSOFIE ACHTER HET PROJECT


Meer en meer zien we in onze directe omgeving de vergrijzing toenemen net zoals de toenemende vraag naar zorg. Steeds meer groeit ook ons besef dat het zorgstelsel in zijn huidige vorm hoe langer hoe meer onbetaalbaar dreigt te worden. In de toekomst zullen we meer en meer op onszelf en onze familie aangewezen zijn. Het leek ons een goed idee om de krachten te bundelen, waarbij ieder, binnen zijn mogelijkheden, dat deel van de dagelijkse taken op zich neemt die hem of haar nog het beste afgaat om op deze manier zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Een woonerfje met aantal kleinere woningen biedt hier voor de perfecte infrastructuur. Het is ook veel efficiënter wat betreft externe verzorging en familiale hulp.

Het is geenszins de bedoeling is om de woningen uitsluitend en exclusief voor te behouden voor senioren. Ook prille gezinnen moeten er hun eerste woonst kunnen vinden in zoverre zij zich kunnen vinden in de gedachte van wederzijdse hulp.
Het is géén commerciëel verkoopproject, het is louter voor eigen gebruik en verhuring.
HET ONTWERP

De ligging en de beschikbare ruimte van deze locatie lijken ons perfect voor een dergelijk project. Daarom vroegen wij de architect om, samen met de bevoegde Vlaamse administraties, de mogelijkheden te onderzoeken. Het resultaat, dat kan rekenen op de goedkeuring van zowel erfgoed, ruimtelijke ordening en de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar, maakt nu voorwerp uit van de lopende bouwaanvraag.
Naast het gerestaureerde hoofdgebouw wordt een nieuw, kleiner volume voorzien met hierin twee zgn. assistentie-woningen. Met zijn lage kroonlijst en lang zadeldak sluit het nieuwe gebouw perfect aan bij de traditionele Kempense bouwstijl. De strakke vormgeving staat in contrast met de waardevolle bouwstijl van het dorpshuis.

De bestaande garage kan later dienst doen als gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners van de drie entiteiten.
Deze invulling moest ook rekening houden met mogelijke toekomstige bebouwing op de gronden waar zich nu de parking bevindt. Uit simulatietekeningen blijkt dat dit perfect kan aansluiten. Omdat we dit op korte termijn niet verwachten, hebben we er om esthetische redenen voor gekozen om de gevel langs de parking uit te voeren in gevelsteen in plaats van in snelbouw.
In het ontwerp van zowel restauratie als van de nieuwe woningen werd rekening gehouden met de vereiste afmetingen voor rolstoelgebruikers, zoals deurbreedtes en geometrie van het trappenhuis waar een traplift eenvoudig te monteren is.

DEZE WEBSITE


We hebben deze website opgezet om, aanvullend op het openbaar onderzoek, een genuanceerde en duidelijke visie te geven op wat wij in het hart van het Dorp van Bouwel wensen te realiseren. We willen onze inzichten toetsen aan wat leeft in het Dorp en voor- en tegenstanders de kans te geven om hun goedkeuring, opmerkingen en/of bezwaren kenbaar te maken.