HET ONTWERP


1. CONCEPT EN RANDVOORWAARDEN

Doel van de aanvraag:

RESTAURATIE DORPSWONING OPGENOMEN OP DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED
"EIKENDREEF" TE BOUWEL, DORP 58

en

BOUWEN VAN 2 IN- EN UITLOOPWONINGEN NAAST DE DORPSWONING

Samen gelegen in een beschermd dorpszicht
Deze nota werd opgemaakt om voorafgaand de haalbaarheid van het programma te toetsen m.b.t. de beschermde
status van het perceel als dorpszicht én de opname van de dorpswoning op de Inventaris van Bouwkundig Erfgoed.

Dit rapport werd reeds eerder overgemaakt en besproken op de plenaire vergadering van 30 november 2012 bij RO-
Antwerpen in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeente Grobbendonk en erfgoedconsulent Rudy De Graef.
De tekeningen in deze nota werden aangepast aan de evolutie van het ontwerp.


Voorwerp van de aanvraag


Het betreft een verbouwing van een bestaande woning en de bouw van 2 in- en uitloopwoningen op het perceel
De verbouwing omvat:
- de afbraak van de bestaande aanbouwen , kippenhok + bestaande carport
- de uitbreiding op het gelijkvloers door middel van de aanbouw van een nieuw volume
- de aanpassing van de garage-aanbouw

Er wordt een hemelwaterput voorzien voor herbruik van regenwater voor het toilet en douche in de bestaande garage én voor de gevelkranen (op bestaande garage, bestaande woning + op beide terrassen van zorgwoningen)


Ruimtelijke context van de geplande werken of handelingen

De bouwplaats bevindt zich in Dorp te Bouwel, opgenomen als een beschermd dorpszicht. (Omgeving van de kerk) 11/09/1967 B.S.20/02/1968 voor oostelijk deel perceel vanaf westelijke zijgevel.

De woning is opgenomen in de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed als karakteristieke dorpswoning uit de 19de eeuw.

De woning is bereikbaar via de belendende eigendom van de Kerkfabriek , heden ingericht als geasfalteerde parking. De doorgang over het terrein naar de woning is vastgelegd als erfdienstbaarheid per notariële akte van notaris Ooms ( 22 maart 1971 )

De openbare weg is voldoende uitgerust.


Zoneringsgegevens van het goed.

Volgens het gewestplan ligt het perceel in woongebied.


Overeenstemming en de verenigbaarheid van de aanvraag met de wettelijke en ruimtelijke context

Bestaande woning
Bouwdiepte gelijkvloers: 10,5m
Bouwdiepte verdieping: 7,9m
Hoogte kroonlijst en nokhoogte blijven ongewijzigd: 4,30 – 8,10
Hoogte nieuwe aanbouw: 3,5m

Nieuwe in- en uitloopwoningen
Bouwdiepte gelijkvloers: 9,6m
Bouwdiepte verdieping: 8m
Hoogte kroonlijst en nokhoogte: 3,44m – 6,91m

Qua materiaalkeuze voor de gevelafwerking van de nieuwbouw wordt er in de voorgevel geopteerd voor bruinpaarsrode gevelsteen. De achtergevel wordt deels bekleed met een verticale houten eiken beplanking.
De nieuwe daken worden in zink banen uitgevoerd
Het bestaande buitenschrijnwerk zal worden uitgevoerd in een donkergroene +witte kleur, het nieuwe schrijnwerk zal bestaan uit kleurloos behandeld tropisch hardhout met ene natuurlijke beige-grijze tint


Integratie van de geplande werken in de omgeving

Er zijn een reliëfwijziging voorzien op het terrein.

De eigendom is opgenomen in het beschermd landschap. De storende aanbouwen van de bestaande woningen zullen de als” waardevol “ geklasseerde woning ten goede komen en meer ruimte vrijmaken voor tuinaanleg.
De bestaande hoogstammen op het terrein worden behouden. De ommuring van het perceel langs de zijde van het kerkhof werd reeds eerder uitgevoerd met beukenhaag en deze aanplanting zal ook gebruikt worden voor de interne opdelingen van de tuin en de afscherming t.o.v. de voorliggende parking.
De bestaande dorpswoning wordt gerestaureerd. De voorliggende plannen werden reeds eerder voorgelegd aan de bevoegde erfgoedconsulent ( R. De Graef ) tijdens een plenaire vergadering en gaven geen aanleiding tot opmerkingen.2. DE PLANNEN

 3 . SFEERBEELDEN4. INPLANTING VAN DE GEBOUWEN OP HET PERCEEL - AANLEG TUIN