HISTORIEK PERCEEL / BESTAANDE WONING


• Klasseringsbesluit als landschap (Omgeving van de kerk) 11/09/1967 B.S.20/02/1968
ZICHT OP KERK