WAAROM DEZE WEBSITE?

We hebben deze website opgezet om, aanvullend op het openbaar onderzoek, een genuanceerde en duidelijke visie te geven op wat wij in het hart van het Dorp van Bouwel wensen te realiseren. We willen onze inzichten toetsen aan wat leeft in het Dorp en voor- en tegenstanders de kans te geven om hun goedkeuring, opmerkingen en/of bezwaren kenbaar te maken. In de mate van het mogelijke en haalbare zullen we hiermee rekening houden.


AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING PROJECT 'RODE HAAGJES 3'


Dit project bestaat erin het slopen van een bestaande woning (Nieuwe Pastorij) en deze te vervangen door een nieuwe woning met kantoor. De bestaande boomgaard op het perceel zal ook worden opgewaardeerd.

Je zal je afvragen "waarom een bestaande woning slopen en vervangen door een nieuwe"?
De steeds strenger wordende energie-eisen maakte het quasi onmogelijk om het bestaande gebouw op een eenvoudige manier te isoleren. Noch de architectuur noch de kwaliteit van de constructie kunnen enige behoud rechtvaardigen. De ligging binnen het geklasseerd landschap vereist een kwaliteitsvolle architectuur die past bij het geheel qua volume en stijl.


Daarom hebben we een architect gezocht met ervaring in deze materie. We kwamen terecht bij Philip Baelus van het bureau ARAT ARCHITECTEN in Herentals, dat qua restauratie een indrukwekkend palmares kan voorleggen. (Referentielijst op www.arat.be).


BESTAANDE WONINGOMSCHRIJVING VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Het eigendom is gelegen in de kern van Bouwel. Het gaat om een rechthoekig perceel met een oppervlakte van ca. 1403m². Het eigendom paalt aan de Rode Haagjes, een voldoende uitgeruste doodlopende gemeenteweg voorzien van straatstenen. Het perceel betreft de leegstaande nieuwe pastorij die vlak naast de beschermde oude pastorij staat. Het grenst aan de tuinen met het reeds eerder gerestaureerde Dorpshuis. Het andere aangrenzende perceel omvat de kerk en het kerkhof. De dorpskern van Bouwel en de omliggende straten, alsook de Rode Haagjes, maken deel uit van een beschermd dorpszicht. Het paadje tussen het perceel en het kerkhof is een openbare wegenis op private bedding in eigendom van de Kerkfabriek en dhr. Paul Verhaert. Deze laatste is de eigenaar van zowel het desbetreffende perceel als van het Dorpshuis als van de zorgwoningen.

Het perceel is momenteel bebouwd met een vrijstaande eengezinswoning. Het hoofdvolume van de woning heeft een profiel van twee bouwlagen onder zadeldak met de nok haaks op de Rode Haagjes. Vooraan tegen de woning staat een afdak met plat dak. Tegen de rechterzijde van de woning is een garage aangebouwd bestaande uit een bouwlaag met plat dak. Achteraan bevindt zich een veranda. Het hoofdvolume van de woning heeft een voorgevelbreedte van 9,62 meter en een bouwdiepte van 10,90 meter. De kroonlijsthoogte van de woning bedraagt 5,96 meter en de nokhoogte 8,46 meter.


BESTAANDE WONING EN ZIJN OMGEVING

HET ONTWERP - NIEUWE WONING EN KANTOOR